Gestaltterapi i Stockholm

Behöver du prata med någon?

Välkommen till gestaltterapeut Eva MacArthur. Med professionella samtal i lugn och harmonisk miljö får du stöd att komma tillrätta i livet.

Gestaltterapi är en form av psykoterapi som utgår från nuet. Att gå i gestaltterapi kan vara din väg till djupare självinsikt, större sinnesnärvaro och ett mer fullödigt liv.

Under vårt första kostnadsfria möte utforskar vi, om vi tror att vi kommer att göra ett bra jobb tillsammans. Om så, bokar vi ytterligare tre tillfällen för att sedan göra en utvärdering innan vi går vidare. Varje individualterapeutiskt möte brukar vara 60 minuter.

 

image (23)