Om Eva MacArthur


Gestaltterapeut Eva MacArthur

Jag arbetar med terapisamtal för individer, par och grupper. De personer jag arbetat med individuellt har haft rätt varierad problembild: relationsproblem, låg självkänsla, depressivitet, identitetsproblem, åldrande och anhörigproblem.

 

Utbildning

Socionomexamen
Masterexamen i Gestaltterapi
Akademiska kurser i bland annat pedagogik, psykologi, socialpsykologi, Det existentiella samtalet

 

Yrkeserfarenhet

Arbetat inom offentlig förvaltning med bland annat personalutvecklingsfrågor
Arbetat inom socialpsykiatri
Egenföretagare sedan år 2002

 

Medlemskap

Jag är medlem av Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG)
(www.gestaltterapeuterna.se).