Om gestaltterapi


Sekretesskydd och etiska regler

Som klient hos mig är du sekretesskyddad. Det innebär att jag inte sprider till andra att du är min klient och inte heller vad vi pratar om. Sekretessen kan brytas om du bedöms som farlig för dig själv eller andra.

Som medlem i gestaltterapeuternas yrkesförening, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter lyder jag under föreningens etiska regler. Se vidare föreningens hemsida, www.gestaltterapeuterna.se.

 

 

 

Gestaltterapi

Gestaltterapi är möte i nuet och möte på djupet. I vårt vardagsliv är vi så vana vid att vara upptagna med våra tankar, att vi har svårt att uppleva det som händer just nu. Under terapin försöker vi istället vara i det som sker under själva terapisessionen.

Grunden i gestaltterapi är just det personliga mötet och samtalet under mötet. Samtalet är grundat i tillit och trygghet.

Genom våra samtal, där vi talar om det som händer just då, kommer du i kontakt med dina verkliga och innersta känslor, vilket leder till ökad insikt om dig själv, dina uppfattningar och dina föreställningar. Det är när du känner sig berörd, som du kan se livet i ett nytt perspektiv. Med öppet sinne kan det bli ett riktigt personligt möte – ”själ till själ”. Vid sådana tillfällen kan vi våga ta risken att försöka lära känna oss själva.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att själva mötet med andra människor  är människans livskraft. För oss gestaltterapeuter är mötet i sig självt en helande kraft. I gestaltterapi får du möjlighet att träna just på att VARA HÄR och NU. Och inte att bara göra.

 

Ordet gestalt betyder helhet. Gestaltterapins rötter är psykoanalysen, existentialismen (bl.a. medvetenheten om det egna ansvaret), österländsk filosofi och gestaltpsykologi (vårt behov av att uppfatta våra sinnesintryck som meningsfulla).